Lamborghini: Phía Sau Huyền Thoại

Lamborghini: The Man Behind the Legend
Lượt xem: 3,350
Thời lượng: 97 phút
Theo dõi bước khởi đầu sự nghiệp của Lamborghini với tư cách là nhà sản xuất máy kéo, người chế tạo phương tiện quân sự trong Thế chiến thứ hai và nhà thiết kế ô tô Lamborghini, công ty mà ông đã thành lập vào năm 1963 với tên gọi công ty ô tô thể thao cao cấp Automobili Lamborghini.Lamborghini: Phía Sau Huyền ThoạiLamborghini: The Man Behind the Legendphim Mỹ Lamborghini: Phía Sau Huyền Thoại Lamborghini: The Man Behind the Legend Mỹ HD Lamborghini: Phía Sau Huyền Thoại Viet-Engsub Lamborghini: Phía Sau Huyền Thoại FHD