Star Wars: Andor tập 4

Andor
Lượt xem: 15,721
Cập nhật: 11 / 12 tập
Phần tiền truyện của Star Wars '' Rogue One '. Trong một thời đại đầy rẫy nguy hiểm, lừa dối và mưu mô, Cassian sẽ dấn thân vào con đường được định sẵn để biến anh ta thành một anh hùng nổi dậy.Star Wars: AndorAndorphim Mỹ Star Wars: Andor Star Wars: Andor tập 4 Star Wars: Andor tập 11Star Wars: Andor mới nhất Star Wars: Andor Viet-Engsub Star Wars: Andor FHD